O havarijním pojištění

Máte havarijní pojištění, nebo o něm teprve uvažujete? Jde o jeden ze dvou základních produktů zaměřující se na pojištění auta. Zvažte i vy jeho založení.

 

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění za vás zaplatí škody, které povinné ručení nepokryje. Způsobíte-li dopravní nehodu, zaplatí za vás povinné ručení pouze škody, jež jste způsobili druhé straně. Ovšem co škody způsobené na vašem vozidle? V případě, že nemáte pojištění, musíte je zaplatit ze svého.

Pojištění se doporučuje všem mající nové či celkově drahé auto a těm, kteří si nemohou dovolit o auto přijít, a přesto by pro ně oprava, popřípadě koupě nového auta představovala neúnosnou finanční zátěž.

Produkt je různě drahý. Záleží na tom, jakou pojišťovnu oslovíte. Obecně výši pojistného ovlivňuje typ a značka auta, staří vozidla, pořizovací cena auta, připojištění a zvolená účast, tj. jakou měrou se budete podílet na financování vzniklých škod. Spoluúčast může být vyjádřená peněžně či procenty. Alespoň minimální spoluúčast vyžadují téměř všechny pojišťovny. Celkově mají poskytovatelé pojištění volnou ruku v tom, jaké faktory ovlivní konečnou cenu pojištění.

Ať už si vyberete jakékoliv pojištění, nesnažte se však ušetřit za každou cenu. Zvolte si produkt, který bude splňovat svůj účel. Na výběr máte mnoho variant. Najděte tu optimální pro vás.

 

Pojistník

Pojistník neboli pojištěnec představuje osobu, která uzavře s pojistitelem (pojišťovnou) pojistnou smlouvu. Tím se stane klientem dané pojišťovny. Může jít o fyzickou i právnickou osobu. Uzavřením smlouvy vzniká pojistníkovi povinnost platit pojistné. Z tohoto vztahu vyplývají i další povinnosti a samozřejmě i práva. Tato osoba je většinou totožná s pojištěným, ale nemusí to být pravidlem. Osoby se neshodují především u pojistných produktů, kdy rodiče pojišťují své potomky. 


© 2018 TomCar.cz. Všechna práva vyhrazena.